Onze inspecteurs stellen een periodiek inspectierapport op. Klachten, suggesties en opmerkingen worden de dag na de inspectie per e-mail aan de klant meegedeeld.