Belux Cleaning heeft een systeem om het personeel aan te moedigen de juiste diensten aan onze klanten te verlenen. Waar mogelijk zullen onze inspecteurs de klanten een meer geïntegreerd aanbod doen, zodat de tijd van ons personeel zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.