FAQ

Het is niet eenvoudig om de beste dienstenaanbieder te kiezen in een sterk concurrerende sector zoals de onze. Daarom hebben wij een lijst met essentiële vragen en antwoorden opgesteld.

Hoe kan ik verschillende offertes van concurrenten het best analyseren en vergelijken ?

Ga na of de dienstenaanbieder de volgende elementen garandeert :

Controle van werven en personeel
Aanwezigheidsregistratie van personeel
Medewerkers beschikken over bewijs van goed zedelijk gedrag
Permanente opleiding van personeel
Kwaliteitsproducten en keuze voor ecologische producten Altijd in overeenstemming met de tarieven en normen van de ABSU (www.absugbn.be)

Hoe verander ik van schoonmaakbedrijf?

De algemene voorwaarden van de schoonmaakfirma staan ofwel in het contract, ofwel op de achterkant van de factuur. Meestal wordt een contract voor onbepaalde duur afgesloten en bedraagt de opzegtermijn 1 tot 3 maanden. Het contract dient vaak ook aangetekend te worden opgezegd.

Wat zit in de maandtarieven van een schoonmaakfirma inbegrepen?

Lonen
Sociale zekerheid en wettelijke verzekering
Brutomarge
Feestdagen
Klein verlet
Gewaarborgd week- en maandloon
Vakantie en verlof
Werkkleding
Transportkosten
Arbeidsgeneesheer
Levering en afschrijving van producten, materieel en machines, onderhoud ervan, bestellingen en stock
Administratief, sociaal en technisch personeelsmanagement
Kosten voor bewaking, inspectie en controle
Verzekering

Moet ik het materieel en de schoonmaakproducten kopen?

Neen, die zitten in het vaste maandbedrag inbegrepen.

Zijn ecologische producten duurder dan andere?

Totaal niet, alle schoonmaakbedrijven kunnen ecologische producten aanbieden tegen dezelfde prijs

Voert uw schoonmaakbedrijf regelmatig inspecties uit?

Onze inspecteurs stellen een inspectieverslag op met klachten, suggesties en opmerkingen, en bezorgen dat de volgende dag via mail aan de klant.

Brengt het schoonmaakpersoneel geen onbevoegde en onbekenden mee?

Het personeel van Belux Cleaning draagt een bedrijfsuniform en een identificatiebadge van de RSZ. Deze maatregelen helpen om na te gaan welke personen bevoegd zijn en welke niet.

Werkt uw schoonmaakbedrijf regelmatig op lange termijn?

Voor onze medewerkers is het belangrijk dat ze regelmatige uren hebben. Hierdoor kunnen ze hun privéleven beter organiseren. Daarom maakt een regelmatig werkrooster deel uit van de bedrijfscultuur bij Belux Cleaning. En in geval van wijzigingen verbinden wij ons ertoe de klant vooraf te informeren.

Is uw schoonmaakbedrijf proactief en houdt het uw belangen voor ogen?

Belux Cleaning werkt met een systeem dat ons personeel ertoe aanzet om ook andere diensten voor te stellen aan onze klanten. Indien mogelijk zullen onze inspecteurs de klant een betere offerte voorstellen, waarbij de efficiëntie van ons personeel de belangrijkste bekommernis is.

Zijn de medewerkers van uw schoonmaakbedrijf goed opgeleid en in staat nieuwe producten te gebruiken of zich snel aan te passen aan nieuwe situaties?

Ons personeel volgt regelmatig opleidingen over de kenmerken en voordelen van onze nieuwe producten en hoe ze te gebruiken. Al onze medewerkers krijgen een uitgebreide handleiding met alle procedures die bij Belux Cleaning worden gebruikt.