Wat zit in de maandtarieven van een schoonmaakfirma inbegrepen?

Lonen
Sociale zekerheid en wettelijke verzekering
Brutomarge
Feestdagen
Klein verlet
Gewaarborgd week- en maandloon
Vakantie en verlof
Werkkleding
Transportkosten
Arbeidsgeneesheer
Levering en afschrijving van producten, materieel en machines, onderhoud ervan, bestellingen en stock
Administratief, sociaal en technisch personeelsmanagement
Kosten voor bewaking, inspectie en controle
Verzekering