Hoe kan ik verschillende offertes van concurrenten het best analyseren en vergelijken ?

Ga na of de dienstenaanbieder de volgende elementen garandeert :

Controle van werven en personeel
Aanwezigheidsregistratie van personeel
Medewerkers beschikken over bewijs van goed zedelijk gedrag
Permanente opleiding van personeel
Kwaliteitsproducten en keuze voor ecologische producten Altijd in overeenstemming met de tarieven en normen van de ABSU (www.absugbn.be)